- Orkos View Apartments in Naxos Island, Orkos Beach